Bağlantılar

<?php the_title(); ?> Öğretmenler Yükseklisans ve Doktara Yapabilecek

Öğretmenlerin, mesleklerini icra ederken yükseklisans ve doktora yapabilmelerine Danıştay olur verdi. Eğitim-İş sendikasının 2012 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu’nun eğitim özrünü dışlayan hükümleri ile il emrine atanma hakkını engelleyen hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla Danıştay’a açtığı davayı kazandı. Eğitim-İş Genel Başkanı Veli Demir, Hürriyet’e şunları söyledi. “Hakkari’de öğretmenlik yapan bir kişi, […]

24 ubat 2013 Pazar tarihinde yazlm
123